Komunalno opremljena zemljišča za gradnjo hiš

Zemljišče obsega 17 komunalno opremljenih parcel, velikosti od 500 do 900 m2. Namenjene so gradnji individualnih hiš, modernih, klasičnih in drugih oblik. V neposredni bližini se nahajata dva niza že zgrajenih objektov, ki tvorita zaključeno vizualno celoto.

Na parcelah so izvedeni priključki za naslednjo javno infrastrukturo: cestno, kanalizacijsko, vodovodno, elektroenergetsko, telekomunikacijsko in plinovodno omrežje. To pomeni, da z gradnjo hiše na parceli lahko začnete takoj.

Za več informacij o možnostih gradnje kliknite:

Povzetek usmeritev iz zazidalnega načrta ali PDF povzetek prostorskega akta (16 MB)

Pregled parcel

Za ogled celotne tabele podrsaj s prstom po tabeli.
Zap. št. Parcela št. Površina
zemljišča (m2)
Cena zemljišča z
DDV (€)
Komunalna
opremljenost v ceni (€)*
Status
27 871/27 534 Prodano
28 871/28 596 Prodano
29 871/29 597 Prodano
30 871/30 596 Prodano
31 871/31 598 Prodano
32 871/32 597 Prodano
33 871/33 598 Prodano
34 871/34 721 Prodano
35 871/35 726 Prodano
36 871/36 727 Prodano
37 871/37 728 Prodano
38 871/38 727 Prodano
39 871/39 650 Prodano
40 871/40 472 Prodano
41 871/41 568 Prodano
42 871/42 525 Prodano
43 871/43 914 Prodano

* Vir: Prostorski informacijski sistem Občine Kamnik

VSE PARCELE SO PRODANE